Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

artystki-programistki
1429 14de
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viazupson zupson
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viazupson zupson
artystki-programistki
Reposted fromweightless weightless viazupson zupson
artystki-programistki
Za dużo pamiętam [...]. Nie powinno się tyle pamiętać. Człowiek nie beczka. Nie wszystko się w nim zmieści. A najgorsze, kiedy zacznie się przelewać.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
artystki-programistki
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
0387 48a9 500
Reposted fromrol rol viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
artystki-programistki
Co ja mogę?
Reposted fromPawelS PawelS viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
Reposted fromapatia apatia viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viazupson zupson
artystki-programistki
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— janusz leon wiśniewski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
Chciałabym żeby w nocy obudził mnie sms o treści “dobrze że jesteś”. Byłabym szczęśliwa, że jeszcze ktoś o mnie pamięta.
— o tak
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity viazupson zupson
artystki-programistki
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viazupson zupson
0924 1d30 500
Reposted frompadmasam padmasam viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
artystki-programistki
3997 afa4 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viablaxkseoul blaxkseoul
artystki-programistki
7107 a9d4 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl